De Kunstenaar

Nicolas Arati

Sacrale Kunst met artisanaal papier

Arati heeft de spirituele waarden tot zijn onderwerp gekozen en geeft hieraan uitdrukking door een universele symbolentaal.

Kunst is werkelijk scheppend als de kunstenaar erin slaagt om tijdens het werk kontakt te maken met zijn eigen spirituele dimensie.

Dit is de bron van alle creativiteit die diep in ieder mens verborgen ligt. Het gebruikte materiaal en de beeldvorming worden dan dragers van de spirituele energie. Dit proces verlevendigt de geestelijke dimensie in de kunstenaar, wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van zijn bewustzijn.

De toeschouwer op zijn beurt, indien hij zich openstelt in stilte en volledige aandacht, ondergaat de spirituele energie van het kunstwerk waardoor zijn eigen geestelijke dimensie verlevendigd wordt in zijn geest.

Deze ontmoeting, deze osmose van geestelijke energie, tussen kunstenaar en toeschouwer is de werkelijke waarde van Kunst.

Reden waarom waarachtige kunst een belangrijke plaats moet innemen in het leven van ieder mens individueel en in onze samenleving in zijn geheel.

Leven met Kunst: de echte levenskunst!

Als je rondkijkt in de wereld van de kunst, die zoveel verschillende facetten of dimensies heeft, kun je vaststellen, dat er één dimensie van Kunst is, waar weinig aandacht aan besteed wordt.

We kennnen aspecten zoals sociaal engagement, bevreemding, amusement, exotisme, dynamiek, maar hoe zit het met het zuiver Geestelijk aspect? Het is de hoogste opgave van Kunst om het Geestelijke levendig te maken in de harten van de toeschouwer, maar dit is alleen mogelijk als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, zowel bij de kunstenaar, de schepper van Kunst, als bij de toeschouwer, die de Kunst geniet en ondergaat.

Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met dat ‘Geestelijke’?

Zoals licht dat zelf onzichtbaar is, al het zichtbare verlicht en zichtbaar maakt, zo is het Geestelijke, dat het denken transcendeert, de essentie en de oorsprong van alles wat bestaat. Alles wat bestaat vindt zijn oorsprong in deze bron, dus ook de mens en het bewust beleven van deze geestelijke dimensie, geeft hem vrede en voldoening in zijn leven.

Wat het Geestelijke is, kan niet in woorden uitgedrukt worden, omdat het het denken en begripsvermogen overstijgt.

Het ligt dieper dan het denken en het gemoedsleven in de menselijke geest verborgen, maar het kan wel worden ervaren.

In verband met de Geestelijke dimensie van Kunst zijn er twee elementen, die belangrijk zijn.

Op de eerste plaats is deelname aan het creatieve proces, als hij erin slaagt contact te maken met de bron van alle energie en intelligentie in zijn diepste innerlijk, een mogelijkheid voor de kunstenaar, om deze waarde levendig te maken in zijn eigen geest en dan deze in bepaalde mate over te dragen op zijn kunstwerk. Deze Kunst heeft dan de geestelijke dimensie in zich en is door deze vibratie geîmpregneerd.

Als, ten tweede, de toeschouwer voldoende gevoelig is en zich in ernstig schouwen, in stilte, opent voor de geestelijk kwaliteit van zo’n kunstwerk, dan ontstaat er een osmose tussen de geestelijke dimensie van het kunstwerk en diezelfde geestelijke dimensie, die de essentie is van de toeschouwer, waardoor deze verlevendigd wordt in zijn eigen geest.

Wij zijn geneigd om aan te nemen, dat alleen als een kunstwerk de geestelijke dimensie in zich heeft, dit met recht KUNST genoemd kan worden. Dit kan begunstigd worden als zowel de kunstenaar als de liefhebber van Kunst, door een hiervoor geschikte methode toe te passen, de ontwikkeling van zijn bewustzijn rechtstreeks positief beïnvloedt.

Zo is het duidelijk dat door de beoefening en het ondergaan van Kunst, die voldoet aan de hiervoor beschreven voorwaarden, de mens geholpen wordt om de belangrijkste opgave in zijn leven te verwezenlijken m.n. de bewustwording van zijn Geestelijke Dimensie en de volkomen integratie van het innerlijke en het uiterlijke aspect van het leven.